OUTSTANDING PAST ASSOCIATES

 

Past faculty members

a.     Dr. P.M. Chaphokar

b.     Dr.K.P. Doodhar

c.      Dr(Mrs)C.P. Shroff

 

Past Students

 

Dr. Ratanchandan

:

April 1970

 

 

 

Dr. Sahni H. H.

:

April 1971

 

 

 

Dr. Kulkarni S.V.

Dr. Abhayankar S.C.

:

Oct 1973

 

 

 

Dr. Monon B.N.K.

Dr. Gaonokar S.K.

:

April 1975

 

 

 

Dr. Ranadive N.U.

:

Oct 1975

 

 

 

Dr. Pandit S.P.

Dr. Awar V.D.

Dr. Voigus O

Dr. Parish K.R.

:

April 1976

 

 

 

Dr. Mungi A.V.

:

April 1977

 

 

 

Dr. Vaidya U.M.

:

Oct 1977

 

 

 

Dr. Chodankar C.M.

:

April 1978

 

 

 

Dr. Patel N.M.

Dr. Chatterjee B.K.

:

Oct 1978

 

 

 

Dr. Vast R.R.

Dr. Viswanathan B.K.

Dr. Katdare S.N.

:

April 1979

 

 

 

Dr. Raju K.C.

Mr. Gadre H.V.

Dr. Agarwal K.C.

:

Oct 1981

 

 

 

Dr. Tannan H.

Dr. Milwalla Z

Dr. Bhonsale S.T.

:

April 1982

 

 

 

Dr. Karnik Smita

:

Oct. 1982

 

 

 

Dr. Mehta A. K.

Dr. Kudterkar N.G.

:

April 1983

 

 

 

Dr. Viswanathan Chandra

:

Oct 1983

 

 

 

Dr. Chhadda Alka

Dr. Kapdekar P.V.

:

Oct 1984

 

 

 

Dr. Kashyap Anita

:

April 1985

 

 

 

Dr. Shah Varsha

Dr. Ahuja H.C.

Dr. Inamdar S.

Dr. Roy Sonia

:

Oct. 1985

 

 

 

Dr. Shrinivasan Mahalakshmi

Dr. Shah Ajit

Dr. Shirodkar A.S

Dr. Chile R.J.

:

April 1986

 

 

 

Dr. Amberkar Mukul

Dr. Tandel Maisha

:

Oct. 1986

 

 

 

Dr. Wagle S. A.

Dr. Manek R. P.

:

April 1987

 

 

 

Dr. Bannerjee Karobi

Dr. Kale Chitra

Dr. Doshi Geeta

Dr. Rangnekar Ameeta

:

Oct. 1987

 

 

 

Dr. Borikar Pratima

Dr. Malpani Jyoti

Dr. Motiwale Swati

:

April 1989

 

 

 

Dr. Trehan Anupam

Dr. Pant Anuradha

Dr. Kaur Narinder

Dr. Patel Dipti

:

Oct. 1989

 

 

 

Dr. Shetty Sangeeta

Dr. Shah Ketan

Dr. Athalye Vijay

Dr. Kulkarni Nainita

Dr. Tahilramani Sonia

:

Jan 1990

 

 

 

Dr. Chaubal Kedarnath

Dr. Manish Lad

Dr. Meeta Parikh

:

Jan 1991

 

 

 

Dr. Sandhya Ranade

Dr. Madan Shah

Dr. Manojkumar Shah

:

July 1991

 

 

 

Dr. Minal Korde

Dr. Susan Schriah

:

Jan. 1992

 

 

 

Dr. Sujata Vaidya

:

July 1992

 

 

 

Dr. Nitin Gadgil

Dr. Joyce George

Dr. Alpa Sha

Dr. Charulata Sharma

Dr. Tapase Ramesh

Dr. Vidya Anantnarayan

:

Jan. 1993

 

 

 

Dr. Sanjay Pavekar

:

July 1992

 

 

 

Dr. Suchitra Sandanshiv

Dr. Gundawar Ashwini

Dr. Yogesh Naik

 

Jan 1994

 

 

 

Dr. Kalpana Gadkari

Dr. Chitra Lakhani

Dr. Sanjay Prasad

:

July 1994

 

 

 

Dr. Sangita Agarwal

Dr. Doshi Manish

Dr. Koranne Madhavi

Dr. Rajshree Nigam

Dr. Milind Patil

:

Jan 1995

 

 

 

Dr. Urmi Chakravarty

:

July 1995

 

 

 

Dr. Iyer Uma Krishnan

Dr. Meena Jagtap

Dr. Mungkar Rajesh

Dr. Minal Nagda

Dr. Amita Nair

:

Jan 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Pallavi Kolekar

:

July 1996

 

 

 

Dr. Rajeev Bordavekar

Dr. Umesh Kapoor

:

Jan. 1997

 

 

 

Dr. Anjali Goyal (Aggarwal)

Dr. Manoj Nagpal

Dr. Neelam Navghare

Dr. Archana Mankodi

Dr. Vipul Patel

Dr. Samberkar Prashant

:

July 1997

 

 

 

Dr. Vibhuti Kolekar

Dr. Muley Aparna

Dr. Vivek George

Dr. Manjiri Deshmukh

Dr. Mallya Shankar

:

Jan 1998

 

 

 

Dr. Sushant Agarwal

Dr. Sanjay Gupta

Dr. Rashmi Jain

Dr. Seetalakmi P. S.

Dr. Vasudev Sharma

:

Jan 1999

 

 

 

Dr. Anita Mane

Dr. Ravindra Sawant

:

July 1999

 

 

 

Dr. Seema Joshi

Dr. Sutapa Das

:

Jan. 2000

 

 

 

Dr. Sangeeta Kini

:

July 2000

 

 

 

Dr. Meghana Hate

Dr. Swati Deshpande

Dr. Sejal Shah

Dr. Vishal Chandan

Dr. Rupa Maru

Dr. Smita Narvekar

:

Jan. 2001

 

 

 

Dr. Sonali Vedak

:

July 2001

 

 

 

Dr. Shailesh Agarwal

Dr. Monika Sachdev

Dr. Dinesh Vyas

:

Jan. 2002

 

 

 

Dr. Archana Khandelwar

Dr. Raghavendra Vishwakarma

:

July 2002

 

 

 

Dr. Shivanand Nijwante

Dr. Sushil Agarwal

Dr. Kanchan Goplani

Dr. Sonali Marathe

Dr. Smita Chaudhari

:

Jan. 2003

 

 

 

Dr. Sanket Doshi

:

July 2003

 

 

 

Dr. Abdul Ganjifrockwala

Dr. Anoop Poddar

Dr. Shobhamani Lingegeuda

Dr. Sunil Chavan

:

Jan 2004

 

 

 

Dr. Neepa Dhorda

Dr. Deepan Bathia

:

July 2004